2014infacttopp2

Välkommen till Infact

Infact är ett verktyg för att bygga kunskapsöversikter som interaktiva mindmaps där man får en klar överblick och väljer djupdykning i de olika bubblornas faktapresentationer.   Dessa mindmaps ger en klar och pedagogisk överblick för de som vill presentera omfattande information. Infactverktyget är utvecklat av forskning.se i samverkan med Högskolan i Gävle.
infact_tool_small

Hur gör man?

Vill du testa att göra en produktion med Infactverktyget?
Prova verktyget under en period. Här kan du få inloggningsuppgifter och tips och råd innan du börjar.

© Diapix - J. Halaska

Infacter

Forskning.se använder Infact för att bygga kunskapsöversikter om angelägna ämnen. Inspiration får du här.

Forskningsnyheter via forskning.se

2017-06-22Världens största kanariefågelVäldig få har sett den, men nu har forskare frå...
2017-06-21Naturligt ljus fixar sömnrytmenNågra dagars camping kan reparera en förskjuten ...
2017-06-21Godkänt för rymdteleskop som jagar planeterDet europeiska rymdorganet ESA:s kommitté för ve...

Nyheter från tidningen Curie

2017-06-19Havsglidare i forskningens tjänstSmå självgående havsglidare ger den marina fors...
2017-06-14Balkanländerna anpassar sina forskningssystem till EUInte mindre än fyra stater på västra Balkan är...
2017-06-13I döda vulkaners sällskapSom barn samlade hon på stenar, men en forskarkar...

Ladda ner

Verktyget Infact finns att ladda ner på SourceForge för egen installation. Koden är licensierad i GPL3.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.