© Diapix - J. Halaska

Skolans ledarkonvent

Skolans ledarkonvent arrangeras den 28-29 november i Stockholm. Forskning.se finns på plats och svarar på frågor om Infact och dess möjligheter.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.