© Diapix - J. Halaska

Välfärdsteknologi

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen lanserar idag valfardsteknologi.se för att mot olika intressenter i samhället - inte minst politiker - lyfta fram goda exempel på nyttan av IT för individer, organisationer/företag och inte minst samhället. Infact finns under "Utbildning" som ett bra exempel.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.