© Diapix - J. Halaska

ForskarFredag

I snart tio års tid har Vetenskap & Allmänhet, VA, anordnat och samordnat olika aktiviteter, ForskarFredag, för att öka dialogen mellan forskare och allmänhet. För att ge översikt, inspiration och förslag på olika sätt att kommunicera forskning har VA sammanställt en verktygslåda, som lanseras idag. Infact har använts som verktyg.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.