© Diapix - J. Halaska

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har installerat Infact via en extern molntjänst. Detta är ytterligare ett exempel (förutom webbhotell) på hur man kan administrera en installation av Infact utan att använda sig av en egen server.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.