© Diapix - J. Halaska

Forskning.se lanserar Infact

Infact är ett helt nytt, kreativt verktyg för att presentera stora mängder fakta på webben. Ett brett samarbete kring svensk forskningsinformation ligger bakom verktyget och de offentliga aktörerna bakom forskning.se har gjort det möjligt för alla intresserade organisationer att installera programvaran.

Med Infactverktyget skapar man överskådliga multimediala mindmaps av bubblor, där besökaren kan djupdyka i strukturen. De så kallade kunskapsscenerna byggs med hjälp av färdiga moduler för t ex tidslinjer, bildspel, filmer, animationer, texter och bilder. Dessa mindmaps ger en klar och pedagogisk överblick för de som vill presentera omfattande information. Verktyget finns på svenska och engelska, är gjort för samproduktion on-line och har funktion för att översätta färdiga produktioner.

Forskning.se drivs av 10 forskningsfinansiärer och landets universitet och högskolor. Eftersom finansieringen sker med offentliga medel, har ägarna beslutat att koden för Infact ska vara öppen så att fler får nytta av verktyget och även kan vidareutveckla det efter egna behov.

– Infact är ursprungligen framtaget för att presentera forskning, men fungerar lika bra för andra användningsområden, till exempel som lärobjekt inom utbildning eller för att visualisera komplexa samband, presentera organisationer eller projekt, säger Danil Lundbäck, som har tagit fram konceptet Infact.

Infact är enkelt att arbeta med, men kräver först en installation. Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre ser redan nu möjligheten att använda Infact direkt i undervisningen, i ett samarbete med Cornell University, New York.

Infactverktyget är utvecklat av forskning.se i samverkan med Högskolan i Gävle. Attentec AB har gjort den tekniska lösningen.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.