© Diapix - J. Halaska

Open your mind

Forskning.se bjuder in skolor att skapa digitala läromedel, i samverkan med Nationalencyklopedin. Open your mind är till för dig inom skolan som vill ha ett komplement till traditionella läromedel, något som är enklare att uppdatera och där man själv kan vara med och skapa.

Det finns genom Open your mind även en möjlighet att bli publicerad på forskning.se med chans att läsas av hundra tusentals besökare. Produktionerna skapas i Infact, där samarbete och kreativitet lönar sig. Slutprodukten blir en interaktiv mindmap, där faktainnehållet åskådliggörs i en logisk struktur med bilder, animationer och filmer.

Var så god att använda de teman som redan finns på forskning.se, som till exempel: Kärnkraft, Förnybar energi, Miljögifter, Fetma, Artificiell intelligens och Kreativitet. Eller skapa helt nya. Det här kan vara ett spännande och nytt sätt att presentera sitt ordinarie projektarbete.

Infact - vårt eget mindmap-verktyg
Forskning.se ser till att intresserade klasser får tillgång till vårt nya verktyg Infact och erbjuder serverutrymme under hela produktionstiden. Klasserna kan då logga in och bygga sina kunskapsöversikter utan att behöva göra egna installationer av verktyget.

När skolan har anmält intresse hjälper vi till med inloggning och tips. Mer om själva verktyget Infact och möjligheten att prova på det, går att finna på infact.se/ladda-ner.

I samarbete med Nationalencyklopedin
För att kunna erbjuda kvalitetssäkrat kunskapsunderlag samarbetar vi med NE SKOLA. Samarbetet innebär att alla elever som deltar, men inte har tillgång till NE.se via sin skola/kommun, erbjuds en månads fri tillgång till tjänsten.

Anmälda bidrag ska kunna publiceras på forskning.se som en kunskapskälla. Kreativitet och kvalitet är därför två viktiga kriterier vid bedömning av bidragen. Faktainnehållet kommer att granskas av en extern expert innan publicering, men i det stora hela måste innehållet från början vila på vetenskaplig grund.

NE SKOLA är NE:s internettjänst för lärare och elever med baskällor som uppslagsverk, ordböcker, kartor och UR-program.

Läs mer om Open your mind på forskning.se.

Kriterier för publicering på forskning.se
Faktainnehållet ska vara aktuellt, relevant och vila på vetenskaplig grund. Produktionen ska ha källhänvisning om annan information tillförts än den i de ursprungliga temaproduktionerna från forskning.se. Alla bilder, animationer och illustrationer är fria att publiceras, det vill säga inget upphovsrättsskyddat material får ingå.

Viktigt att tänka på: Hur har kunskapen tillgängliggjorts för målgruppen så att den är användbar i skolan. Design och kreativa lösningar som gör materialet intresseväckande och lättbegriplig bedöms tillsammans med hur faktainnehållet presenteras på ett korrekt, fördjupande och kunskapsbejakande sätt.

Jury är redaktionen på forskning.se tillsammans med en extern expert. Forskning.se förbehåller sig rätten att redigera temat för att korrigera fakta och språk.

Kontakt
Danil Lundbäck för användarfrågor, danil.lundback@forskning.se
Anders Flodell för teknikfrågor, anders.flodell@forskning.se

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.