© Diapix - J. Halaska

Lärarnas forskningskonvent

Lärarnas forskningskonvent arrangeras den 14 maj i Stockholm. Forskning.se finns på plats i samverkan med Skolverket och svarar på frågor om Infact och Open your mind, där forskning.se bjuder in skolor att skapa digitala läromedel, i samverkan med Nationalencyklopedin.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.