© Diapix - J. Halaska

Wizard

Today we launch the Infact 1.0.6-beta Setup Wizard (88,7 Mb) for a quick and easy installation on your PC (no collaboration possible). Space required on your hard drive: 600 Mb. Download for Windows the Infact-1.0.6-beta-jre-only-win32.exe.
For more control, advanced installation and Mac users go to files for infact-1.0.6-beta-all.zip. This installation enables collaboration.
For cloud solution go to cloud computing installation PDF.

Idag lanserar vi installationsfilen Infact 1.0.6-beta Setup Wizard (88,7 Mb) för en snabb och enkel installation på din egen PC (inget samarbete kring produktionen genom denna installation). Utrymme som krävs på din hårddisk: 600 Mb. Ladda ner för Windows Infact-1.0.6-beta-jre-only-win32.exe.
För mer kontroll, avancerad installation och Macanvändare hänvisar vi till infact-1.0.6-beta-all.zip. Det krävs IT-kunskaper för att installera Infact på detta sätt, men å andra sidan har man större kontroll över systemet och det öppnar för samarbete kring produktioner on-line.
För molnlösning hänvisar vi till cloud computing installation PDF.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.