© Diapix - J. Halaska

Nitus

8-9 november är vi på Nitus höstmöte. Nitus tillsammans med Högskolebiblioteket i Gävle är arrangörer. Mats Brenner talar om mobilt lärande och visar Infact som ett verktyg för öppna lärresurser.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.