© Diapix - J. Halaska

Tagged: 

This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by  Infact 2130 days ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Author Posts
Author Posts
May 8, 2012 at 7:22 am #650

Daniel Hedin

Kul verktyg! När kommer det komma för oss Linuxanvändare? Vänligen, Daniel

May 8, 2012 at 11:32 am #651

Infact

Infact finns redan för linuxanvändare. Infacts grundkomponenter (MySQL, Java och Apache Tomcat) är alla open source och går att installera i en linuxmiljö, men det krävs teknisk komptens för att göra själva installationen. Du kan även använda den molnservermall som vi har skapat på Amazon. Allt som då finns installerat i en sådan molnserver ligger på en linuxmiljö hos amazons molncenter.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Linux
Your information:


<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.