© Diapix - J. Halaska

HemForumsInstallation, konfiguration och uppdateringarNär kommer iFrame/kunskapsscen med webbläsare?

This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by  Infact 2046 days ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Author Posts
Author Posts
March 18, 2013 at 6:22 pm #764

Mats Brenner

Så man kan lägga embeddedkoder eller webblänka till hemsida som visas direkt i en kunskapsscen…

January 16, 2014 at 10:12 am #1870

Infact

Det finns redan i senaste versionen som ligger på SourceForge och är även installerat i http://www.provainfact.se

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: När kommer iFrame/kunskapsscen med webbläsare?
Your information:


<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.