infact_tool

Hur gör man?

Alla kan, utan förkunskaper, göra egna produktioner med hjälp av verktyget. Du kan skapa allt från enkla textbaserade presentationer till mer avancerade produktioner rika på animeringar. Det som avgör är behov, tid och resurser.

Det är enkelt att skapa produktioner med hjälp av Infact. Själva installationen av verktyget kräver dock IT-kompetens, så för att du ska få en uppfattning om hur verktyget fungerar, har Högskolan i Gävle och Blekinge Tekniska högskola gjort en tjänst på nätet där du direkt kan prova på verktyget.

Användarnamn: Infact
Lösenord: Infact

Vill du ha ett eget login så kan du anmäla dig här!

Tips och råd innan du börjar

Infact är ett helt webbaserat pedagogiskt verktyg för skapa presentationer som en mind map med möjlighet till grafiskt berättande. Det är ursprungligen framtaget för att på ett lättfattligt och intresseväckande sätt presentera forskning, men Infact är ett verktyg för flera användningsområden:

 Presentera forskningsinformation
 Visualisera komplexa samband
 Presentera project/organisationer/grupper
 Beskriv historiska händelser
 Visa på beroendeförhållanden och terminologi
 Visa vad en museiutställning innehåller
 Visa museisamlingar virtuellt
 Visa problem och problemlösningar
 Brainstorming av nya idéer
 Utbilda och fortbilda
 Visa event & konferenser
 Innehållsdeklaration på nytt sätt
 Artist portfolios
 Laborationer och metoder
 Beskriv ett case/en casemetodik
 Affärsplan och affärsmodeller
 Beskriv hobby, recept och intressen
 Fotoalbum
 CV
 Resumé
 Sociogram

Tänk kreativt och associativt

Använd inte det traditionella upplägget, tänk nytt och mer i bilder. Demonstrera ditt problem, din berättelse, historia eller gärna med en ”plot”. Gruppera dina objekt och element som associeras med varandra (använd t ex post-it-lappar i början för enklare få en handgjord mindmap/översikt över innehållet).

Kontrollera dina källor och ditt referensmaterial, vad har du? Vad fattas?
Fundera på vem din målgrupp egentligen är?

Nyttja alla typer av kunskapsscener som finns i Infact, dessa är:

1. Flash (möjlighet att skapa interaktiva element)
2. Film (ladda upp en egen eller länka från Youtube)
3. Text/bild
4. Bildspel
5. Tidslinje
6. Text/bild-linje
7. Inbädda kod ("embedded code", webbsidor etcetera)

Fundera ut en s k storyboard

Du kan spara ett textmanus med bifogad fil vid varje kunskapsscen om du vill. Gör en skiss och utkast för vad varje kunskapsscen ska innehålla och hur du ska ”mediera” och eventuellt visualisera med bild, ljud eller film etc.

Skapa först strukturen, s k rubrikbubblor, i din Infact. För att hålla reda på vilka kunskapsscener eller andra rubrikbubblor som ska ligga kopplade/under denna, fyll gärna i kortfattad vägledande text i rutan ”Anteckningar”. I rutan ”Kort underrubrik” skriver du några korta ledord som ingress till vad denna bubbla innehåller.

Det finns möjlighet att logga in med olika behörighet för samverkan. Var flera för att rätta till faktafel och testa gärna din storyboard. Använd kollegial bedömning s k peer review för att kunskapsscenerna ska bli så rättvisande som möjligt emot ditt manus.

Skriv korta och associativa rubriker. Använd relationer och förklara. Varje kunskapsscen kan relatera till en annan. Återanvänd andra/gamla produktioner som mallar för nya produktioner. Återanvänd och koppla ihop kunskapsscener eller produktioner ifrån tidigare produktioner som tillsammans blir kunskapsgalaxer.

Fundera på vilken upphovsrätt du har till texter, bilder, film etc.

Bildformat och bildstorlek påverkar kvaliteten på din presentation och produktionen i sin helhet. Använd relevanta filmer från YouTube, det finns en speciellt utformad kunskapsscen för detta (enkelt, billigt och gratis). Fundera om du måste ha producentens medgivande/upphovsrättsligt för visa filmen. Fundera på om du måste ha producentens medgivande/upphovsrättsligt för visa bilder. Använd bilder gratis och med Creative Commons-licens t ex från följande källor:

1. Flickr Creative Commons
2. Wikicommons
3. Historiska.se
4. Andra hemsidor/databaser för s k öppna lärresurser (OER), t.ex. Digiref (svensk) Merlot (internationell), Open SNH

Andra saker bra att tänka på:

 Fundera och testa ut vilka textstilar/fonter/typsnitt du ska använda.
 Vilka bildformat har du och är bäst att använda i din Infactproduktion?
 Video/Film - kontrollera vilka filformat du har nu och vilka som passar bäst för din kunskapsscen. Infact använder filformaten Flash, .flv och .f4v samt hämtar automatiskt hem och visar videos direkt ifrån YouTube. Du kan alltså först lägga in filmerna där om du vill.
 Ljudfiler - kontrollera vilka filformat du har nu. Filformatet .flv används i Infact.
 Prova alla funktionerna i Infacts texteditor, alltså funktionerna i den lilla ordbehandlaren - så du känner dig hemma med den.
 När fler medverkar så kan du använda funktionen ”Om produktionen” och där lägga till vilka personer/organisationer som varit med i produktionen. Använd annars gärna ett referenshanteringsprogram, så dina referenser ser enhetliga och ger ”kredit” till dem du refererar till.
 Du kan lägga till en egen logotype för produktionen
 Fundera igenom hur omfattande din produktion blir - tidsberäkna jobbet i antal timmar - utgå från antal kunskapsscener. Är den mycket omfattande med externa partners använd gärna en programvara för att få grepp om hela produktionen komplexitet och budget, se exempelvis kalkylverktyget Coster, där kan du bättre kostnadskalkylera upphandling och produktion av multimediaproduktion samt e-learning.

Länkar

Gå till testsidan! (www.provainfact.se)

Användarnamn: Infact
Lösenord: Infact

Vill du ha ett eget login så kan du anmäla dig här!

Använda Infact som enkel lärplattform?
Pedagogisk guide med Infact 140310 (pdf)

Infact som "Guided Organizer vid Guided Inquiry" (jpg)

 

 

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.