© Diapix - J. Halaska

Infacter

Med infactproduktionerna vill forskning.se bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i samhället. Självklart finns det oändligt många andra användningsområden för infactverktyget.

Målet med en infactproduktion är för forskning.se att ämnet ska vara av allmänt intresse och ha en tydlig koppling till människors vardag. Fakta ska bygga på vetenskaplig grund och presenteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. På ett och samma ställe ska man kunna ta del av den samlade kunskapen inom ett aktuellt ämne, för att själv kunna bilda sig en uppfattning i viktiga frågor.

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.