© Diapix - J. Halaska

Ladda ner

Verktyget Infact finns att ladda ner och installera på tre sätt.

1. Antingen genom installationsfilen Infact Setup Wizard för en snabb och enkel installation på din egen PC. Det krävs att du har ca 600 Mb ledigt utrymme på din hårddisk. Denna installationsfil fungerar dock bara för Windows: Infact-x.x.x-beta-jre-only-win32.exe (där x.x.x hänvisar till senaste versionen). Användarnamn: admin och lösenord: admin. Skapa nya användare med nya behörigheter för att komma igång. Observera att wizarden använder sig av MySQL som databas. Finns en MySQL-databas redan installerad på din egen PC, och som du använder, så rekommenderas inte detta sätt för att installera Infact-verktyget.

2. För mer kontroll, avancerad installation, utveckling och Macanvändare hänvisar vi till infact-x.x.x-beta-all.zip (där x.x.x hänvisar till senaste versionen). Det krävs IT-kunskaper för att installera Infact på detta sätt, men å andra sidan har man större kontroll över systemet och det möjliggör för samarbete on-line.

3. Det går även att skapa en egen instans via Amazon Web Services (eller annan/egen webbserver), vilket är ett tredje alternativ och även ett sätt som möjliggör publicering av framtagna produktioner. Observera att för närvarande finns endast en äldre version av Infact verktyget tillgänglig via Amazon Web Services.

Öppen källkod

Verktyget är byggt med öppen källkod, som innebär att koden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Infactverktyget bygger på upphovrättslicens GPL3 (General Public License version 3). Den är baserad på fyra friheter:

  1. Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
  2. Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.
  3. Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
  4. Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna.

Om någon förbättrar koden och skickar mjukvaran vidare, kräver GPL-licensen att källkoden görs tillgänglig för alla som tagit emot programmet.

Läs mer om GPL

Läs mer om Öppen källkod

Länkar

SourceForge

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.