© Diapix - J. Halaska

Förvaltningen av Infact och webbplatsen infact.se har tagits över av SNH

SNH har tagit över Förvaltningen av Infact ifrån Forskning.se - SNH är samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Utbildningsradion. Läs mer om SNH här: www.snh.se

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.