© Diapix - J. Halaska

Om Infact

Infactverktyget är lätt att använda, du ser direkt det färdiga resultatet och får snabbt ut produktioner på internet. Som producent kan du därför koncentrera dina resurser på att få ett bra innehåll. Du kan logga in med olika behörighet, som skribent, faktagranskare, m fl, för att samproducera on-line. Alla texter är sökbara och det finns stöd för översättning.

Verktyget innehåller flera färdiga mallar för kunskapsscener att välja mellan: interaktiva animationer, video, bildspel, tidslinje eller text och bild.

Vi står bakom Infact.se

Ett brett samarbete kring svensk forskningsinformation ligger bakom Infact – ett kreativt verktyg för att presentera stora mängder fakta på webben. Verktyget finansierades av forskning.se och togs fram i samverkan med Högskolan i Gävle. De offentliga aktörerna bakom forskning.se har gjort det möjligt för alla intresserade organisationer att installera programvaran. Eftersom finansieringen skett med offentliga medel, beslutades att koden för Infact ska vara öppen, så att fler får nytta av verktyget och även kan vidareutveckla det efter egna behov.

Sedan 2014 har SNH, Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning tagit över marknadsföring av verktyget, drift av Infact forum och denna informationswebb om verktyget, Infact.se.

E-post till Infact.se

Om forskning.se

Webbplatsen forskning.se har funnit sedan 2002 och skapades med syftet att vara till nytta och glädje för såväl konsumenter som producenter av forskningsinformation. Vi vänder oss till alla som har behov av forskningsinformation i sitt arbete, i sina studier eller är allmänt intresserade. Mer om forskning.se.

Forskning.se drivs och utvecklas av elva forskningsfinansiärer samt landets lärosäten. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet, som är förvaltande organ.

Vi har utvecklat nya infactverktyget

Programmeringen av nya infactverktyget har gjorts av konsultföretaget Attentec AB under ledning av Anders Englund, i samarbete med NOC Webbyrå.

I projektgruppen har dessutom ingått: Agneta Ringaby, forskning.se, Anders Flodell, forskning.se, Mats Brenner, Högskolan i Gävle och Niklas Folkegård, extern konsult.

Historien bakom Infact

Det hela började januari 2002 med ett uppdrag som dåvarande Forskningsforum på Vetenskapsrådet fick av regeringen att ”folkbilda om den nya biologin”. Detta arbete resulterade dels i produktionen Nya biologin, men också i en metod för att presentera stora mängder fakta på ett helt nytt, pedagogiskt och intresseväckande sätt, en metod som fick namnet ”Nya biologikonceptet”. Konceptet togs fram av Danil Lundbäck, då webbproducent på Vetenskapsrådet, under ledning av Lars M Nilsson, projektledare för Nya biologin. Den interaktiva mindmap-navigationen är designad av Adam Somlai-Fischer, grundare av Prezi. Både produktionen och konceptet Nya biologin togs över av forskning.se 2003.

2004 bytte konceptet namn till Infact och under åren som följde producerades ytterligare tre olika varianter av konceptet: Se hjärnan 2005, Östersjön 2006 och Planeten 2007. Infact fick stor uppskattning och mycket beröm. Forskning.se fick många förfrågningar om att göra andra ”infacter” och önskemål om översättningar av befintliga, men även frågor om det gick att få tillgång till verktyget för eget bruk. Styrgruppen för forskning.se beslutade sig då för att ta fram ett mer användarvänligt publiceringsverktyg för Infact. Syftet var att forskning.se lättare skulle kunna skapa och uppdatera befintliga produktioner. Lika viktigt för styrgruppen var att verktyget skulle tas fram i öppen källkod för att även andra organisationer ska kunna använda och utveckla det. Det nya verktyget underlättar arbetsprocessen vid publicering, redigering, faktagranskning och översättning av infactproduktioner.

Ladda ner flyer här!

Jag skulle gärna kunna tänka mig att använda detta verktyg. Jag tycker det är lättanvänt och pedagogiskt Monica, universitetslärare i pedagogik

SNH

SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning
Högskolan i Gävle, Learning Center
801 76 Gävle
Telefon: 026-64 87 00
E-post till snh.se

Infact.se

Epost till webbredaktör
forskning.se logotyp hig.se logotyp

SNH ansvarar för webbplatsen Infact.se. Användarforum drivs i samarbete med Högskolan i Gävle.