Bättre en fågel i handen än tio i skogen

by Hannes Berg

Artikelns kärnord är ”bättre en fågel i handen än tio i skogen”, vilket bokstavligen betyder att det är bättre att vara säker på det du har än att riskera allt för att försöka få mer. Detta kan appliceras på många olika situationer, bland annat när det handlar om sambo som inte begärt bodelning vid en partners dödsfall. Fågel i hand har en viss säkerhet medan fåglar i skogen är osäkra, precis som rätten till bodelning.

Vad menas med ”bättre en fågel i handen än tio i skogen” i detta sammanhang?

Detta talesätt kan tolkas olika beroende på sammanhanget. I det här fallet kan det tolkas som det är bättre att agera och begära bodelning när tiden är inne istället för att vänta och riskera att förlora rätten till det helt och hållet. Som talesättet förutspår, ibland är det bättre att hålla fast vid det du har (en fågel i handen) än att riskera allt för en osäker framtid (tio fåglar i skogen).

Action Risk Upplevd belöning
Vänta med att begära bodelning Hög Osäker
Begära bodelning direkt Låg Hög

Som tabellen visar kan det finnas betydande risker och osäkerhet om man väljer att inte agera. Precis som i talesättet ”bättre en fågel i handen än tio i skogen”, så kommer detta säkerligen ha konsekvenser senare i livet. Om det är något som vi kan ta från detta ordspråk, så är det att dela på tillgångarna direkt än att vänta och riskera allt.

Related Posts