Vem är ansvarig för att skyddsronder genomförs på anläggningen

by Hannes Berg

Är du bekant med begreppet ”skyddsronder”? Den är i princip en inspektion av arbetsplatsen för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsrisker. Så, vem är ansvarig för att skyddsronder genomförs på anläggningen?

Arbetsgivaren Har Ansvaret

Ja, det är rätt! Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för att skyddsronder genomförs. Men vet du vad? Arbetstagarna spelar också en avgörande roll genom att agera i enlighet med riktlinjerna och rapportera eventuella problem med arbetsmiljön.

Roll Ansvar
Arbetsgivare Att genomföra skyddsronder, åtgärda identifierade risker.
Arbetstagare Följa riktlinjer, rapportera problem.

Skyddsombudets Roll

I vissa fall kan det även vara skyddsombudet som genomför dessa skyddsronder. De kan fungera som en bro mellan arbetstagare och arbetsgivare och bidra till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Sammanfattning

Så, vem är ansvarig för att skyddsronder genomförs på anläggningen? För det mesta är det arbetsgivaren, men alla på arbetsplatsen spelar en avgörande roll i att upprätthålla säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. Var säker, håll ögonen öppna och låt oss arbeta tillsammans för en säker arbetsplats för alla!

Related Posts