Hur länge får man spela hög musik i lägenhet

by Hannes Berg

Hur länge får man spela hög musik i en lägenhet?

När du bor i en lägenhet, är det inte alltid du kan spela musik så högt som du vill utan att störa grannarna. Och om du undrar hur länge man får spela hög musik i lägenhet, är svaret ganska enkelt: det varierar.

Ljudnivå och Tidpunkt

I allmänhet bör du försöka hålla ljudnivån till ett minimum efter klockan 22.00 och före kl 07.00. Detta beror på att de flesta människor försöker sova under denna tid. Detta betyder inte nödvändigtvis att du inte kan spela någon musik alls, men du bör försöka hålla volymen på en sådan nivå att det inte stör dina grannar.

Bostadsföreningens Regler

Beroende på var du bor kan det även finnas specifika regler för ditt bostadsområde eller din bostadsrättsförening. Vissa bostadsföreningar har specifikt angett tider för när det är tillåtet att spela musik och andra har strikta regler för störande ljud.

Tidpunkt Nivå av Buller Åtgärder Vid Störning
07.00 – 22.00 Måttlig Höfligt be grannen sänka volymen
22.00 – 07.00 Låg Kontakta fastighetsskötaren eller polisen

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att respektera grannarnas rätt till tystnad, särskilt under natten. Var medveten om ljudet du skapar och hur det kan påverka andra. I slutändan, om du är osäker, är det bäst att fråga dina grannar direkt eller konsultera reglerna i din bostadsförening. Kom ihåg, en god granne är en tyst granne!

  • Spela musik på en skälig nivå och undvik att störa dina grannar.
  • Granska reglerna i din bostadsförening för tysta timmar.

Related Posts