Robinson Crusoe – världens mest berömda äventyrare

by Lea Skoglund

Robinson Crusoe, eller på svenska ibland Robinson Kruse, är Daniel Defoes 1700-talsklassiker som lästs av, älskats av och inspirerat ett dussin generationer sedan den gick i tryck. Och trots att det är dryga 300 år sedan den först gavs ut fortsätter den att vara en högaktuell bladvändare. 

FörfattareDaniel Defoe
Originaltitel The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe
Först publicerad1719
GenreÄventyr / Robinsonad

Robinson Crusoe – sammanfattning

Att lida skeppsbrott på en öde ö, vara utelämnad åt vädrets och naturens makter och försöka överleva med hjälp av ren list och ihärdighet. Låter det bekant? I så fall är det troligtvis berättelsen om Robinson Crusoe du känner bubbla i bakhuvudets dyning. 

Under andra halvan av 1710-talet skrev författaren Daniel Defoe Robinson Crusoe, den äventyrsroman som med tiden kom att ge upphov till en egen genre, den så kallade Robinsonaden. Huvudpersonen tvingas i denna roman anpassa sig till de hårdaste av villkor, knyta vänskapsband med potentiellt farliga människor från främmande kulturer och klara livhanken i 28 långa år på den ö där han efter en dramatisk förlisning spolats upp. 

Det är en berättelse de flesta är bekanta med, genom dess original eller många omtolkningar, men när verket först publicerades blev det något av en sensation. Läsare hänfördes av detta gripande öde, som till en början presenterades inte som fiktion, utan som en dokumentär berättelse, och de fortsatte att älska den även sedan sanningen om just sanningshalten uppdagats. 

Därigenom blev också Robinson Crusoe boken som kom att kallas den “första engelska romanen”. Sedermera blev även Robinson Crusoe film, och har sedan den första spelfilmsversionens premiär år 1932, med Douglas Fairbanks i huvudrollen, omtolkats åtskilliga gånger, bland annat av Luis Buñuel år 1954. 

Upplysningens förkämpe

Genom historien har de stora idealen och idétraditionerna avlöst varandra och givit upphov till den stora pendelrörelse vi kan skåda inom musik, konst, litteratur, arkitektur och all annan form av mänskligt skapande. I det här verkets fall var idealet som rådde under uppkomsten av Robinson Crusoe upplysningen – den epok som kännetecknas av en stor tilltro till människans förnuft och rationalitet där höga kunskapsideal rådde.

Intellektet prisades högre än känslolivet och överlevnaden, och utvecklingen troddes hänga just på den klara tankens kvalitet. Ett annat för upplysningstiden utmärkande verk är till exempel den franske författaren och filosofen Voltaires satiriska Candide.

Robinson Crusoe – analys

På frågan om ifall det hade gått att skriva och publicera Robinson Crusoe på samma sätt idag är det korta svaret: nej. Den världsordning och världsåskådning som rådde under 1700-talets första hälft gjorde det möjligt för människor i väst att relativt okritiskt ta till sig innehåll om den tappre vite mannen som tvingas kämpa sig fram bland gudlösa infödingar. 

Med dagens glasögon framträder däremot en snudd på allsmäktig xenofobi och ett hyllande av koloniala och imperialistiska ideal. I backspegeln vet vi dessutom hur högt det historiska priset för den vite mannens framfart i världen har blivit. Vid läsningen av Robinson Crusoe är detta något som bör läggas till rastret, inte som ett hinder, men som en ytterligare dimension för att nå historisk förståelse. 

Chilenska ön som bär hans namn

Utanför den sydamerikanska Stillahavskusten, långt ute i havet, ligger den lilla ögruppen Juan Fernández där en av öarna numer bär denna fiktiva äventyrshjältes namn. Sedan öns upptäckt 1524 tillhör Isla Robinson Crusoe Chile. Isla Robinson Crusoe hette fram till 1966 Más a Tierra men bytte sedan namn som hommage till berättelsen. 

Daniel Defoe inspirerades nämligen av ett par verkliga historier i sitt arbete med Robinson Crusoe, varav den ena handlar om den skotska sjömannen Alexander Selkirk, som efter ett gräl med sin kapten ilandsattes på denna chilenska ö år 1704 och tvingades överleva där under de fyra år som hann gå fram till hans räddning. 

Andra Robinsons

Som fallet är med många historiska och fiktiva gestalter finns en uppsjö av pjäser, platser, maträtter eller monument som bär deras namn. I fallet med Robinson Crusoe finns bland annat den svenska reality-serien med samma namn (Expedition Robinson), spelfilmen The Island av den rumänska regissören Anca Damian och den svenska restaurangen Robinson Crusoe Borgholm.

Läs Robinson Crusoe du också!

Alla mår bra av att läsa en klassiker, och få klassiker är väl så klassiska som denna. Så se dig om på ditt lokala bibliotek och låna en Robinson Crusoe som e-bok eller fysisk bok. Trevlig läsning!

Related Posts