Viktiga faktorer att överväga vid köp av övervakningskameror

by Hannes Berg

När man köper en övervakningskamera är det centralt viktigaste att välja en kamera med hög bildkvalitet, helst minst 1080p eller högre upplösning, för att säkerställa att man får tydliga och detaljerade bilder av händelser som inträffar i kamerans synfält. Andra faktorer att överväga är kamerans synvinkel, vilken bör vara tillräckligt bred för att täcka det område som behöver övervakas, samt kamerans möjlighet att fungera i olika ljusförhållanden, t.ex. i mörker eller starkt solljus. Det är också viktigt att överväga kamerans lagringskapacitet och möjlighet att enkelt och säkert lagra inspelningar. Slutligen bör man tänka på kamerans montering och placering, för att säkerställa att den är väl skyddad och har en bra vinkel på det område som behöver övervakas.

Så här monterar du en övervakningskamera i hemmet – steg för steg


1. Bestäm var du vill placera kameran – Det är viktigt att bestämma var du vill placera kameran för att få en bra överblick över området du vill övervaka. Tänk på att kameran behöver ha tillräckligt med ström och en tillräckligt starkt Wi-Fi-signal för att fungera korrekt.

2. Fäst kameran på rätt plats – När du har bestämt var du vill placera kameran, fäst den på plats med hjälp av skruvar eller andra fästelement. Se till att kameran sitter stadigt och att den har rätt vinkel för att få en bra överblick över området.

3. Anslut kameran till ström och nätverk – Anslut kameran till ström och ditt hemnätverk enligt tillverkarens instruktioner. Kameran kan anslutas antingen med en strömkabel eller med batteri. Kameran kan anslutas till nätverket antingen via en kabel eller trådlöst, beroende på vilken typ av kamera du har.

4. Konfigurera inställningarna – Följ tillverkarens instruktioner för att konfigurera kamerans inställningar. Detta kan inkludera att ställa in rörelsedetektering, larm, molnlagring och andra funktioner.

5. Testa kameran – Testa kameran för att se till att den fungerar korrekt och att du får en bra bildkvalitet och täckning över det område du vill övervaka.

Begränsningar och utmaningar med att installera övervakningskameror i hemmet


Kränkning av integritet – Övervakningskameror kan uppfattas som en kränkning av integritet av vissa människor, både de som bor i hemmet och deras gäster. Det är viktigt att kommunicera tydligt med alla som kan påverkas av kamerorna och se till att kamerorna inte riktas mot områden där det kan finnas en förväntning på privatliv, t.ex. sovrum eller badrum.

 1. Felaktig användning – Det är viktigt att använda övervakningskameror på ett rätt sätt, för att undvika oavsiktlig övervakning av grannar eller för att övervaka personal utan rätt tillstånd. Felaktig användning av övervakningskameror kan leda till rättsliga konsekvenser, inklusive straffrättsliga påföljder.
 2. Begränsningar i lagring – Övervakningskameror kan kräva mycket lagringsutrymme, särskilt om de är av hög kvalitet och inspelningarna behöver sparas under en längre tid. Detta kan leda till höga kostnader för lagring och underhåll av kamerorna.
 3. Tekniska problem – Övervakningskameror kan ha tekniska problem, som kan påverka deras förmåga att övervaka och spela in händelser på ett tillförlitligt sätt. Dessa problem kan leda till att viktiga händelser inte spelas in eller att inspelningarna blir oanvändbara.
 4. Risk för hackerattacker – Övervakningskameror som är anslutna till nätverket kan utgöra en risk för hackerattacker, särskilt om de är dåligt skyddade eller har svaga lösenord. Detta kan leda till att kamerorna blir sårbara för obehörig övervakning eller att inspelningar sprids obehöriga personer.

Topptillverkare av övervakningskameror: Hikvision, Nest, Arlo, Ring och Axis Communications


Det finns flera populära företag som säljer övervakningskameror av hög kvalitet idag. Här är några exempel:

 1. Hikvision – Hikvision är en av de största tillverkarna av övervakningskameror i världen och erbjuder ett brett utbud av kameror för både hem och företag.
 2. Nest – Nest är en av de mest kända tillverkarna av smarta hemprodukter, inklusive övervakningskameror. Deras kameror har hög bildkvalitet och avancerade funktioner som ansiktsigenkänning och molnlagring.
 3. Arlo – Arlo erbjuder trådlösa övervakningskameror för både inomhus- och utomhusbruk. Deras kameror har hög bildkvalitet och rörelsedetektering, och de erbjuder även molnlagringstjänster.
 4. Ring – Ring är mest kända för sina smarta dörrklockor, men de erbjuder också övervakningskameror för både inomhus- och utomhusbruk. Deras kameror har hög bildkvalitet och erbjuder molnlagringstjänster.
 5. Axis Communications – Axis Communications är en annan stor tillverkare av övervakningskameror och erbjuder kameror för olika användningsområden, inklusive hem, företag och offentliga platser.

Så mycket data drar en övervakningskamera: Expertförklaring


Mängden data som en övervakningskamera drar beror på flera faktorer, inklusive upplösning, bildhastighet, komprimeringsmetod, inspelningslängd och antalet kameror som är anslutna till nätverket. Här är några allmänna riktlinjer som kan hjälpa dig att uppskatta den data som en övervakningskamera kan dra:

 1. Upplösning – Kameror med högre upplösning, som 4K eller 1080p, kräver mer data för att spela in jämfört med kameror med lägre upplösning.
 2. Bildhastighet – Högre bildhastighet, som 30 bilder per sekund (fps), kräver mer data än lägre bildhastighet, som 15 fps.
 3. Komprimeringsmetod – Vissa övervakningskameror använder avancerade komprimeringsmetoder som H.265 eller MJPEG för att minska datamängden som krävs för att spela in, medan andra använder mindre effektiva metoder som H.264.
 4. Inspelningslängd – Ju längre en kamera spelar in, desto mer data kommer den att kräva.
 5. Antalet kameror – Om flera kameror är anslutna till nätverket, kommer mängden data som krävs att öka.

Som en grov uppskattning kan en övervakningskamera med hög upplösning och 30 fps spela in ca 2-4 gigabyte (GB) per dag, medan en kamera med lägre upplösning och 15 fps kan spela in ca 0,5-1 GB per dag. Det är viktigt att notera att dessa siffror kan variera beroende på de faktorer som nämns ovan, och att det kan vara användbart att konsultera tillverkarens specifikationer eller teknisk support för mer exakta uppgifter.

Kan övervakningskameror avskräcka tjuvar? Forskning ger svar

Forskning har visat att övervakningskameror kan vara en effektiv avskräckande faktor för tjuvar och inbrottstjuvar. En studie från 2012 av forskare vid University of North Carolina visade att bostäder med synliga övervakningskameror var mindre benägna att drabbas av inbrott. En annan studie från 2013 av forskare vid Rutgers University i USA visade att synliga övervakningskameror kan minska sannolikheten för inbrott med upp till 60 procent.

Vad säger lagen om att filma på uppfarten?


Övervakningskameror får användas för att skydda personer och egendom, för att förhindra och upptäcka brott eller oegentligheter samt för att övervaka en arbetsplats eller annan liknande plats. Det är tillåtet att använda kameror på den egna tomten, men det är viktigt att se till att kameran inte filmar någon annans egendom, till exempel grannens tomt. Dessutom måste den som använder kameran se till att personuppgiftslagen följs, vilket innebär att man inte får filma människor i onödan eller behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot lagen.

Det är också viktigt att notera att det finns vissa begränsningar för hur inspelningarna får användas. Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter som samlats in genom övervakningskameror bara användas för sitt specifika ändamål, och de får inte lämnas ut till obehöriga eller publiceras på ett sätt som kränker någon annans integritet eller rättigheter.

Kameraövervakning och lagkrav i Sverige: Måste du ha en skylt?

Ja, enligt svenska lagar måste en skylt om kameraövervakning vara synlig i området där kameran används, så att personer som besöker området blir medvetna om övervakningen. Skylten bör vara tydligt synlig och innehålla information om vem som ansvarar för övervakningen, varför det görs, och hur man kontaktar ansvarig person eller organisation. Detta krav gäller både för privata och offentliga platser där övervakning sker. Att använda kameror för att övervaka människor utan att informera dem kan utgöra en kränkning av personlig integritet och leda till rättsliga konsekvenser.

Kränkning av personlig integritet: Brott mot kameraövervakning utan skyltning enligt brottsbalken


Enligt brottsbalken (1962:700) kapitel 4, 6§, kan det innebära ett brott att använda övervakningskameror utan att informera de personer som kan påverkas av övervakningen. Om du inte sätter upp en skylt som informerar om att kameraövervakning sker på platsen, kan det betraktas som ett brott mot personlig integritet och utgöra en kränkning av lagens bestämmelser. Brottet kan resultera i böter eller fängelsestraff, beroende på allvaret i kränkningen. Det är därför viktigt att sätta upp en tydlig skylt om kameraövervakning för att undvika att bryta mot lagarna och skydda den personliga integriteten för alla som kan påverkas av övervakningen.

Referenser:

 • Welsh, B.C., Farrington, D.P. & Wyant, B.R. (2012). Effects of closed-circuit television on crime. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 641(1), 108-124.
 • Gill, M. (2013). Does CCTV displace crime? Criminology & Criminal Justice, 13(1), 33-49.

Related Posts