Hur mycket får man ge i gåva till sina barn

by Hannes Berg

Hur mycket får man ge i gåva till sina barn?

Det är inte ovanligt att man vill ge sina barn en gåva, särskilt i form av pengar eller egendom. Men ”hur mycket får man ge i gåva till sina barn” är en fråga som många föräldrar har. Svensk lag är tydlig på denna punkt: det finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan ge dina barn.

Men det finns skatterättsliga konsekvenser att tänka på. Om du ger ditt barn en gåva som överstiger ett visst belopp kan det bli skatt på gåvan. Det specifika beloppet varierar och det är viktigt att ta reda på det innan du ger bort något. Inte att förglömma är att gåvor mellan föräldrar och barn normalt sett är skattefritt, men alltid bra att dubbelkolla.

Känner du till gåvobrevet?

När du ger en större gåva till dina barn, är det bra att skriva ett gåvobrev. Detta hjälper dig att dokumentera transaktionen och kan vara till hjälp om det uppstår några frågor senare. Ett gåvobrev inkluderar detaljer som givarens namn, mottagarens namn, vad som ges och eventuella villkor för gåvan.

Gåva Värde Skattekonsekvenser
Pengar Varierar Skattefritt upp till ett visst belopp
Egendom Varierar Skattefritt upp till ett visst belopp, stämpelskatt kan gälla
Aktier Varierar Skattefritt upp till ett visst belopp, kapitalvinstskatt kan gälla
Övriga ägodelar Varierar Varierar beroende på värde, skattefri ofta upp till 15 000 kr

Ofta en del av arvsplaneringen

Att ge gåvor till sina barn är ofta en del av arvsplaneringen. Genom att ge dina barn gåvor medan du fortfarande lever, kan du minska storleken på ditt tillgångar och därmed minska arvsskatten som dina barn eventuellt måste betala när du går bort. Men alltid konsultera en expert innan all planering, för att se till att allt görs rätt!

Related Posts